PV Verdelers

Meer en meer zien we in Nederland PV projecten. Van Wezel heeft hiervoor de expertise.
Een verdeelinrichting voor een PV installatie is geen gewone verdeler.

Bij het ontwerp van een Photovoltaic installatie is het van het grootste belang rekening te houden met de warmteontwikkeling. Dat geldt zeker bij de verdeelinrichting. Bij de productie van energie in zonnepanelen zal bij voldoende licht de opbrengst voor lange tijd hoog zijn. Op een mooie dag is de gelijktijdigheid gedurende 6 á 8 uur bijna 100%. Juist hierdoor is het ontwerp van een PV verdeler veel kritischer als van een gebouwen gebonden verdeler.

Hier dient men in de PV installatie rekening te houden. De warmteontwikkeling in de verdeelinrichting kan dan ook behoorlijk oplopen. Dit is van belang bij de keuze van de installatieautomaten, maar ook van de keuze van het railsystemen en de bekabeling.

Waar ga ik scheiden en schakelen? Waar plaats ik een kWh meter en met welke stroomtrafo`s? Waar beveilig ik tegen overspanning? Wat zijn de aanvullende eisen. Hoe sluit ik aan op mijn bestaande installatie. Welke stromen gaan er dan lopen, hoe is de KA waarde?

Al dit soort vragen komen aan de orde bij de engineering van een verdeelinrichting. Van Wezel BV heeft hiervoor de juiste kennis in huis.

Kom met ons in contact