Uitvoering

Wanneer we een opdracht van u ontvangen gaan onze engineers en projectleiders deze opdracht tot in detail verder uitwerken.

Onze afdeling uitvoering beheerst het gehele traject van uitvoering naar oplevering van een project.

Ons proces is er op gericht om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van gegevens die we reeds in ons bezit hebben, zo maken we gebruik van de calculatietekeningen om de uitvoering ter hand te nemen.

Als we een ontwerp hebben uitgewerkt gaat dit ter goedkeuring naar u. Na goedkeuring gaan we de spullen bestellen, onze automatisering is zo ingericht dat we vanuit onze werktekeningen geautomatiseerd de bestellingen kunnen laten genereren.

Door de geautomatiseerde terugkoppeling van onze leveranciers hebben we altijd zicht op de goederenstroom en kunnen zo nodig daar op ingrijpen mochten er zaken niet volgens de planning verlopen.

Uiteindelijk zullen we het project succesvol aan u opleveren.

Kom met ons in contact